• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2007

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas Administrācija.

Augstākās tiesas statistika

Augstākās tiesas darbības rādītāju kopsavilkums 2007.gadā

Senāta departamentos un tiesu palātās saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2007.gadā

Augstākajā tiesā izskatīto lietu skaits 2007.gadā

Augstākajā tiesā saņemto lietu sastāvs 2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2006.-2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004.-2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumiem) 2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā CPL 483.-485.p. kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004.-2007.gadā

Senāta Civillietu departamentā CPL 483.-485.p. kārtībā izskatīto lietu struktūra 2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2006.-2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs pēc nozieguma veidiem 2004.-2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra pēc nozieguma veidiem 2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti 2007.gadā

Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultātu struktūra 2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2004.-2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2006.-2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departementā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004.-2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2007.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta lietu izskatīšanas rezultāti (lēmumiem) 2007.gadā

Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2007.gadā

Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2006.-2007.gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004.-2007.gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2007.gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2007.gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumiem) 2007.gadā

Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2007.gadā

Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2006.-2007.gadā

Krimināllietu tiesu palātā izskatīto lietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2004.-2007.gadā

Kriminālllietu tiesu palātā izskatīto krimināllietu struktūra pēc noziegumu veidiem 2007.gadā

Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2007.gadā

Statistika par notiesātajām personām

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu sastāvs 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu sastāvs pēc vecuma 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu vecuma struktūra 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits un tām noteikti sodu veidi 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesātām personām noteikto sodu veidu struktūra 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu sadalījums pēc brīvības atņemšanas ilguma 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu struktūra pēc brīvības atņemšanas ilguma 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un brīvības atņemšanas ilguma 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu sastāvs 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2004.-2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu struktūra pēc tām noteikto sodu veidiem 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2007.gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc brīvības atņemšanas ilguma 2007.gadā