• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2006

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas Administrācija.

Augstākās tiesas statistika

Kopsavilkums par lietu kustību 2006. gadā

Augstākajā tiesā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000. - 2006. gadā

Augstākajā tiesā saņemto lietu skaita izmaiņas (procentos pret 2000. gadu)

Augstākajā tiesā izskatīto lietu skaits 2006. gadā

Augstākajā tiesā saņemto lietu sastāvs 2006. gadā

Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000. - 2006. gadā

Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005. un 2006. gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2002. - 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2006. gadā

Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultātu struktūra 2006. gadā (lēmumi)

Senāta Civillietu departamentā CPL 483. - 485.p. kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2003. - 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Civillietu departamentā CPL 483. - 485.p. kārtībā izskatīto lietu struktūra 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000. - 2006. gadā

Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005. un 2006. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs pēc nozieguma veidiem

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra pēc nozieguma veidiem 2006. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti 2006. gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultātu struktūra 2006. gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2004. - 2006. gadā

Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005. un 2006. gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004. - 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Administratīvo lietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Senāta Administratīvo lietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2006. gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta lietu izskatīšanas rezultāti 2006. gadā

Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005. un 2006. gadā

Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000. - 2006. gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2003. - 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2006. gadā

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2006. gadā

Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000. - 2006. gadā

Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005. un 2006. gadā

Krimināllietu tiesu palātā izskatīto lietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2003. - 2006. gadā

Krimināllietu tiesu palātā izskatīto lietu struktūra pēc noziegumu veidiem 2006. gadā (spriedumi un lēmumi)

Krimināllietu tiesu palātas apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2006. gadā

Statistika par notiesātajām personām

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu sastāvs 2003.-2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (Kriminālprocesa kodeksa un Krimināllikuma pantiem) un noteiktā soda veidiem 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu vecuma struktūra 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (Kriminālprocesa kodeksa un Krimināllikuma pantiem) un brīvības atņemšanas ilguma 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu vecuma struktūra 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu sastāvs 2003.- 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi 2003. - 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2003. - 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesātajām personām noteikto sodu veidu struktūra 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu struktūra pēc tām noteikto sodu veidiem 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu sadalījums pēc brīvības atņemšanas ilguma 2003.- 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc noziegumu veidiem (Kriminālprocesa kodeksa un Krimināllikuma pantiem) un noteiktā soda veidiem 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu struktūra pēc brīvības atņemšanas ilguma 2006. gadā

Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc brīvības atņemšanas ilguma 2006. gadā