• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2004

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas kanceleja.

Augstākās tiesas statistika

Augstākajā tiesā izskatīto lietu struktūra 2004.gadā

Augstākajā tiesā saņemto lietu sastāvs 2004.gadā

Saņemto, izskatīto un nenobeigto lietu skaits Augstākajā tiesā 2000.- 2004.gadā

Senāta Civillietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto civillietu sastāvs 2001. - 2004.gadā

Senāta Civillietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto civillietu struktūra 2004.gadā

Senāta Civillietu departamenta civillietu izskatīšanas rezultāti kasācijas kārtībā 2004.gadā (spriedumi)

Senāta Civillietu departamenta civillietu izskatīšanas rezultāti kasācijas kārtībā 2004.gadā (lēmumi)

Senāta Civillietu departamenta CPL 483. – 485. p. kārtībā izskatīto civillietu sastāvs 2001. - 2004.gadā

Senāta Civillietu departamenta CPL 483. – 485. p. kārtībā izskatīto civillietu struktūra 2004.gadā

Senāta Civillietu departamenta civillietu izskatīšanas rezultāti CPL 483. – 485. p. kārtībā 2004.gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto krimināllietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2001. - 2004.gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto krimināllietu struktūra pēc noziegumu veidiem 2004.gadā

Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti 2004.gadā

Senāta Krimināllietu departamenta krimināllietu izskatīšanas rezultātu struktūra kasācijas kārtībā 2004.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2004.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2004.gadā

Senāta Administratīvo lietu departamenta administratīvo lietu izskatīšanas rezultāti kasācijas kārtībā 2004.gadā (spriedumi)

Senāta Administratīvo lietu departamenta administratīvo lietu izskatīšanas rezultāti kasācijas kārtībā 2004.gadā (lēmumi)

Civillietu tiesu palātas apelācijas kārtībā izskatīto civillietu sastāvs 2004.gadā

Civillietu tiesu palātas apelācijas kārtībā izskatīto civillietu struktūra 2004.gadā

Civillietu tiesu palātas civillietu izskatīšanas rezultāti apelācijas kārtībā 2004.gadā (spriedumi)

Civillietu tiesu palātas civillietu izskatīšanas rezultāti apelācijas kārtībā 2004.gadā (lēmumi)

Krimināllietu tiesu palātas izskatīto krimināllietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2001. - 2004.gadā

Krimināllietu tiesu palātas izskatīto krimināllietu struktūra pēc noziegumu veidiem 2004.gadā

Krimināllietu tiesu palātas krimināllietu izskatīšanas rezultāti apelācijas kārtībā 2004.gadā

Statistika par notiesātajām personām

Notiesāto personu sastāvs 2001. – 2004. gadā

Notiesāto personu sastāvs pēc vecuma 2001. – 2004. gadā

Notiesāto personu vecuma struktūra 2004. gadā

Notiesāto personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2001. – 2004. gadā

Notiesātām personām noteikto sodu veidu struktūra 2004. gadā

Notiesāto personu skaits pēc noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2004.gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu sadalījums pēc brīvības atņemšanas ilguma 2001. – 2004. gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu struktūra pēc brīvības atņemšanas ilguma 2004. gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu skaits pēc noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un brīvības atņemšanas ilguma 2004.gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu sastāvs 2001. – 2004. gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2001. – 2004. gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu struktūra pēc tām noteikto sodu veidiem 2004. gadā

Ar brīvības atņemšanu notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc brīvības atņemšanas ilguma 2004.gadā

Notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2004.gadā