• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Informācija lietu dalībniekiem

Pieteikumu un citu procesuālo dokumentu iesniegšana

Dokumentus var iesniegt procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā:

 • e-pastā at@at.gov.lv (ar drošu elektronisko parakstu)

 • nosūtot pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511

 • iesniedzot elektroniski, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti: e-adresi

 • atstājot pastkastītē tiesas vestibilā (darba dienās 8.00-20.00)

 • klātienē Tiesas kancelejā (darba dienās: pirmdien - ceturtdien 8.15-12.00 un 12.30-17.00; piektdienās un pirmssvētku dienās līdz 15.00)

Sūtot Augstākajai tiesai ierakstītos pasta sūtījumus un apdrošinātos pasta sūtījumus, lūdzam pārliecināties, ka pasta pakalpojumi ir apmaksāti pilnībā, tai skaitā arī sūtījumu piegāde uz Augstākās tiesas juridisko adresi.

Informācija par lietas virzību un iepazīšanās ar lietas materiāliem

Lietu dalībnieki savas tiesvedības gaitai var sekot Latvijas tiesu portāla vietnē www.manas.tiesas.lv   sadaļā “Mani dati”.

Ja nepieciešams sazināties ar Augstākās tiesas Kanceleju:

 • civillietas – tālrunis 67020364

 • krimināllietas – tālrunis 67020361

 • administratīvās lietas – tālrunis 67020339

Lai iepazītos ar lietas materiāliem, lietas dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Kancelejā.

Iepazīšanās ar lietu materiāliem darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.15.00

Caurlaides

Iekļūšanai Augstākajā tiesā nepieciešams saņemt caurlaidi. Caurlaidi lietu dalībniekiem pasūta Kancelejas darbinieki.  

Lai saņemtu caurlaidi, policijas postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte – un jāiziet drošības pārbaude.  Personām, kas ierodas tiesā, tiek pārbaudīta ieroču, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu klātbūtne.

Nolēmuma saņemšana

Ja senatori nolēmumu parakstījuši ar drošu elektronisko parakstu un lietas dalībnieks piekritis saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu, adresātam elektroniski tiek nosūtīts nolēmuma oriģināls. Nolēmuma noraksts netiek izgatavots.

Ja nolēmums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, bet lietas dalībnieks nav piekritis saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu, dalībniekam tiek sagatavota un nosūtīta nolēmuma kopija papīra formā.

Ja nolēmums ir sagatavots papīra formā un parakstīts pašrocīgi, lietas dalībniekiem tiek nosūtīts nolēmuma noraksts.