• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīspadsmitā nodaļa. Apsūdzētā saukšana pie kriminālatbildības un nopratināšana

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/1999

Lejupielādēt

28.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/1999

Lejupielādēt

24.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-365/1998

Lejupielādēt

25.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/1998

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/1997

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996

Lejupielādēt