• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit ceturtā nodaļa. Saīsinātais process

06.01.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2004

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts, jo pārkāptas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 100. pantā paredzētās cietušā tiesības piedalīties lietas iztiesāšanā

Lejupielādēt

24.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/1998

Lejupielādēt