• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit atstotā nodaļa. Ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēšanas un izskatīšanas kārtība

10.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-3/2000

Lejupielādēt