• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sestā nodaļa. Drošības līdzekļi

16.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2005

Lejupielādēt