• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piecpadsmitā nodaļa. Konfrontēšana un uzrādīšana atpazīšanai

17.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-298/2000

Lejupielādēt