• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit piektā nodaļa. Tiesas izmeklēšana

10.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-154/2005

Pierādījumu pārbaudes neveikšana (KPK 2761. panta kārtībā) nav pieļaujama krimināllietās, kurās tiesājamais apsūdzēts par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Lejupielādēt

10.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-683/2004

Abu iepriekšējo tiesu instanču nolēmumi atcelti un lieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai pirmās instances tiesai, jo tā nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 98. panta pirmās daļas 3. punkta prasības. Kļūdu nebija iespējams labot apelācijas instancē, jo lieta pirmās instances tiesā skatīta, neizdarot pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā

Lejupielādēt

13.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-624/2004

Lejupielādēt

05.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-160/1998

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1998

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-148/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-143/1997

Lejupielādēt

17.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-140/1997

Lejupielādēt

05.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-81/1997

Lejupielādēt