• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit ceturtā nodaļa. Tiesas sēdes sagatavojošā daļa

14.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/1999

Lejupielādēt