• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Kriminālprocesa kodekss