• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pārejas noteikumi

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016

Gadījumā, ja apelācijas instances tiesa apspriedes laikā apspriežu istabā secina, ka ir jāgroza apsūdzība atbilstoši Kriminālprocesa likuma 455.panta trešajai daļai, tad nepieciešams izvērtēt, vai tiesas izmeklēšanā tika izskatīti apstākļi, kas ietverti grozītajā apsūdzībā un apsūdzētajam bija nodrošinātas tiesības aizstāvēties pret tiem un attiecīgi izvēlēties savu aizstāvības pozīciju. Par izšķirošo apstākli atzīšanai par to, ka apsūdzība tiek grozīta uz vieglāku, nevar būt sankcija par grozītajā apsūdzībā ietverto noziedzīgu nodarījumu.

Lejupielādēt

27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2006

Lejupielādēt