• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

8.nodaļa. Kriminālprocesuālā imunitāte (116.-122.pants)

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020

Advokāta imunitātes mērķis ir aizsargāt klienta noslēpumu, kas tam kļuvis zināms, sniedzot juridisko palīdzību. Ja advokāts bijis pilnvarots cietušā vārdā iesniegt policijā iesniegumu par kādas personas prettiesiskajām darbībām, atzīstams, ka, sniedzot liecības kriminālprocesā, advokāts darbojies ar cietušā piekrišanu un viņa interesēs, un šādas liecības atzīstamas par pieļaujamām un izmantojamām pierādīšanā.

Lejupielādēt