• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

65.nodaļa. Personas izdošana Latvijai (682.-695.pants)

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021

Ja no ārvalsts kriminālvajāšanai izdota persona nav vienlaikus izdota arī agrāk piespriestā soda izciešanai un nepastāv Kriminālprocesa likumā paredzētie izņēmumi, nosakot galīgo sodu, Krimināllikuma 51.pants nav piemērojams.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020

Ja no ārvalsts tiesāšanai izdota persona nav vienlaikus izdota arī agrāk piespriestā soda izciešanai, nosakot galīgo sodu, Krimināllikuma 50.panta piektā daļa nav piemērojama.

Lejupielādēt

09.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2013

Lai apsūdzēto varētu saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu par to noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā nebija izdota, jāsaņem izdevējas valsts piekrišana kriminālvajāšanai un tiesāšanai vai, nesaņemot izdevējas valsts piekrišanu, tiesai, atzīstot apsūdzēto par vainīgu citā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, apsūdzētajam jāpiemēro ar brīvības atņemšanu nesaistīts sods.

Lejupielādēt

30.08.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-447/2012

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 689.panta pirmo daļu personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par to noziedzīgo nodarījumu, par kuru tā izdota. Kriminālprocesa likuma 682.panta otrajā daļā norādīti izņēmuma gadījumi, kas ļauj nepiemērot Kriminālprocesa likuma 682.panta pirmās daļas nosacījumus.

Lejupielādēt

14.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2011

Personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par to noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā izdota.

Lejupielādēt