• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

15.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļi (263.-287.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018

Lejupielādēt