• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

14.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi (250.-262.pants)

15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-358/2015

Kriminālprocesa likuma 257.panta piektajā daļā norādītais nosacījums drošības naudas zaudēšanai – izdara jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu – iestājas gadījumos, kad personas vainīgums jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanā ir konstatēts Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Lejupielādēt