• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2012

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds

(gads, numurs)

1.

SJK

8

 

ML

 

 

2.

SKC

[..]

 

ML

 

 

3.

2

C-65

ML

 

 

4.

4

C-28

ML

 

2012. Nr.11

5.

8

C-96

ML

273

 

6.

10

 

ML

 

 

7.

11

 

ML

 

 

8.

18

C-299

ML

 

 

9.

23

C-36

ML

 

 

10.

24

 

ML

 

 

11.

25

 

ML

 

 

12.

27

C-146

ML

 

2012. Nr.38

13.

28

 

ML

 

 

14.

36

 

ML

 

 

15.

40

 

ML

 

 

16.

41

 

ML

 

 

17.

42

 

ML

 

 

18.

43

C-110

ML

 

 

19.

76

 

ML

 

 

20.

88

C-272

ML

 

 

21.

98

 

ML

 

2012. Nr.50

22.

115

 

ML

 

2012. Nr.23

23.

126

 

ML

 

 

24.

136

C-50

ML

 

 

25.

139

 

ML

 

 

26.

150

 

ML

 

 

27.

154

 

ML

 

 

28.

176

 

ML

 

2012. Nr.42

29.

227

 

ML

 

 

30.

246

C-307

ML

 

 

31.

250

 

ML

 

 

32.

257

C-57

ML

 

 

33.

269

 

ML

 

 

34.

309

C-116

ML

 

 

35.

357

C-234

ML

 

 

36.

366

C-201

ML

 

 

37.

368

 

ML

 

 

38.

371

 

ML

 

 

39.

388

 

ML

 

 

40.

391

 

ML

 

 

41.

392

C-210

ML

 

 

42.

401

C-154

ML

 

2013. Nr.4

43.

411

 

 

123

 

44.

412

C-277

ML

 

 

45.

415

 

ML

 

 

46.

436

 

ML

 

 

47.

454

 

ML

 

2013. Nr.6

48.

482

C-77

ML

 

 

49.

497

C-123

ML

 

 

50.

502

C-225

ML

 

 

51.

574

C-132

ML

 

 

52.

579

 

ML

 

 

53.

622

 

ML

 

 

54.

637

 

ML

 

 

55.

684

C-162

ML

 

 

56.

710

C-42

ML

 

 

57.

764

 

ML

 

 

58.

766

C-173

ML

 

 

59.

886

 

ML

 

 

60.

941

 

ML

 

 

61.

953

C-280

ML

 

 

62.

1039

C-284

ML

 

 

63.

1057

 

ML

 

 

64.

1065

 

ML

111

 

65.

1074

 

ML

 

 

66.

1133

C-314

ML

 

 

67.

1226

 

ML

 

 

68.

1275

 

ML

 

 

69.

1299

C-320

ML

 

 

70.

1325

 

ML

 

 

71.

1327

 

ML

 

2013. Nr.8

72.

1363

 

ML

 

 

73.

1389

 

ML

 

2013. Nr.15

74.

1402

 

ML

 

 

75.

1543

C-184

ML

 

 

76.

1594

 

ML

 

 

77.

1612

 

ML

 

 

78.

1618

 

ML

 

 

79.

1627

 

ML

 

 

80.

1644

 

ML

 

 

81.

1705

 

ML

 

 

82.

1786

 

ML

 

 

83.

1800

C-327

ML

 

 

84.

1876

 

ML

 

 

85.

1904

 

ML

 

 

86.

1913

C-336

ML

 

 

87.

1915

C-289

ML

 

 

88.

1979

C-193

ML

 

 

89.

2031

 

ML

 

 

90.

2207

 

ML

 

 

91.

2263

 

ML

 

 

92.

2269

C-292

ML

 

 

93.

2456

C-341

ML

 

 

94.

SPC

1

C-424

ML

 

 

95.

15

C-258

ML

142

 

96.

23

 

ML

 

 

97.

25

C-262

ML

130

 

98.

26

 

ML

 

 

99.

35

 

ML

 

 

100.

38

 

ML

 

 

101.

52

 

ML

 

 

102.

53

 

ML

 

 

103.

55

C-269

ML

 

 

Avoti

40 nolēmumi:

Nolēmumu krājums:Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. – 1318 lpp.

102 nolēmumi: (56 no tiem tikai šajā avotā)

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

5 nolēmumi (1 no tiem tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

9 nolēmumi:

Jurista Vārds:Latvijas Vēstneša izdevums