• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2011

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds (gads, numurs)

1.

SJK

5

 

 

331

 

2.

SKC

1

C-116

ML

 

 

3.

7

C-274

ML

 

2011. Nr.17

4.

11

C-54

ML

 

 

5.

14

C-15

ML

 

 

6.

16

C-64

ML

 

2011. Nr.11

7.

36

C-288

ML

 

2011. Nr.16

8.

40

 

ML

 

2011. Nr.19

9.

42

 

ML

 

 

10.

43

C-33

ML

 

2011. Nr.27

11.

47

C-22

ML

 

 

12.

56

 

ML

 

 

13.

75

 

ML

 

 

14.

86

C-72

ML

 

2011. Nr.29

15.

116

C-298

ML

 

2011. Nr.34

16.

131

C-221

ML

 

2011. Nr.32

17.

143

C-307

ML

 

2012. Nr.8

18.

161

C-84

ML

 

2011. Nr.41

19.

175

C-234

ML

 

2011. Nr./26/26

20.

 

192

C-250

 

 

 

21.

195

C-92

ML

 

 

22.

198

 

ML

 

 

23.

215

C-202

ML

 

2012/. Nr.14/15

24.

220

 

ML

 

 

25.

241

C-312

ML

 

 

26.

255

C-212

ML

 

2012. Nr./17/18

27.

266

C-45

ML

 

2012. Nr.26

28.

281

C-281

ML

 

 

29.

283

 

ML

 

 

30.

288

C-137

ML

 

2011. Nr.18

31.

291

C-145

ML

 

 

32.

292

 

ML

 

 

33.

293

C-100

 

 

 

34.

299

C-150

ML

 

 

35.

300

 

ML

 

 

36.

347

C-30

ML

 

 

37.

377

C-320

ML

 

2012. Nr.6

38.

427

C-107

ML

 

 

39.

473

C-158

ML

 

 

40.

478

 

ML

 

 

41.

509

 

 

294

 

42.

538

C-325

ML

 

2011. Nr.20

43.

755

 

 

89

 

44.

762

 

ML

 

 

45.

781

 

ML

 

 

46.

849

C-173

ML

 

 

47.

863

 

ML

 

 

48.

879

 

ML

 

2011. Nr.38

49.

901

 

 

231

 

50.

921

C-182

ML

 

 

51.

923

 

ML

 

2011. Nr.46

52.

951

 

ML

 

2011. Nr.33

53.

980

C-188

ML

 

2011. Nr.48

54.

1035

 

ML

 

 

55.

1089

C-257

ML

 

2011. Nr.49

56.

1122

 

 

238

 

57.

1174

C-331

ML

 

 

58.

1319

C-336

ML

 

2012. Nr.22

59.

1451

C-265

ML

 

 

60.

1801

C-270

ML

 

2012. Nr.5

61.

SPC

4

 

ML

 

 

62.

9

C-344

ML

 

 

63.

18

 

 

222

 

64.

69

C-349

ML

 

 

65.

77

 

 

138

 

66.

85

 

 

174

 

Avoti

40 nolēmumi:

Nolēmumu krājums:Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2011. – Rīga: Latvijas Vēstneis, 2012. – 1328 lpp.

56 nolēmumi: (18 no tiem tikai šajā avotā)

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

8 nolēmumi (visi nolēmumi publicēti tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

24 nolēmumi:

Jurista Vārds:Latvijas Vēstneša izdevums