• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2008

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds (gads, numurs)

1.

SJK

5

-

 

305

 

2.

10

-

 

320

 

3.

SKC

4

184

ML

   

4.

6

-

ML

 

2008. Nr.15

5.

9

484

ML

 

2009. Nr.1

6.

13

641

ML

   

7.

15

53

ML

 

2008. Nr.45

8.

18

494

ML

   

9.

21

490

ML

 

2009. Nr.5

10.

27

650

ML

 

2008. Nr.47

11.

29

399

ML

 

2008. Nr.27

12.

30

499

ML

   

13.

33

77

ML

   

14.

34

81

ML

 

2008. Nr.8

15.

36

196

ML

   

16.

39

92

     

17.

42

203

     

18.

44

209

     

19.

50

656

ML

   

20.

54

352

ML

 

2008. Nr.37

21.

55

16

     

22.

58

215

     

23.

59

97

     

24.

71

516

     

25.

73

664

ML

 

2009. Nr.1

26.

78

-

 

258

 

27.

79

670

ML

   

28.

94

-

 

40

 

29.

103

222

     

30.

122

357

ML

   

31.

123

102

ML

   

32.

126

230

     

33.

129

676

     

34.

132

106

ML

   

35.

139

237

ML

   

36.

141

522

ML

   

37.

143

243

ML

   

38.

145

493

ML

   

39.

148

250

ML

 

2009. Nr.10

40.

151

362

ML

   

41.

159

118

ML

   

42.

,

164

 

ML

 

 

43.

168

3

     

44.

169

409

ML

 

2008. Nr.36

45.

171

257

     

46.

176

526

ML

   

47.

196

59

     

48.

205

264

ML

   

49.

209

23

ML

 

2009. Nr.8

50.

211

414

     

51.

212

270

ML

 

2008. Nr.25

52.

219

553

ML

   

53.

238

280

   

2008. Nr.35

54.

240

28

     

55.

250

126

ML

   

56.

256

291

ML

   

57.

259

295

ML

   

58.

285

510

ML

   

59.

296

369

     

60.

310

421

ML

   

61.

315

300

     

62.

323

430

     

63.

337

308

ML

   

64.

338

313

ML

   

65.

340

-

 

245

 

66.

344

561

ML

   

67.

346

132

ML

   

68.

353

322

ML

   

69.

354

139

ML

   

70.

371

441

ML

   

71.

375

447

ML

 

2009. Nr.48

72.

377

457

ML

   

73.

386

567

ML

   

74.

391

374

     

75.

415

681

ML

   

76.

416

149

ML

   

77.

418

381

ML

   

78.

420

686

ML

   

79.

424

465

     

80.

425

32

ML

   

81.

427

691

     

82.

435

387

ML

   

83.

436

571

     

84.

437

475

ML

   

85.

438

330

     

86.

440

36

ML

   

87.

441

159

ML

   

88.

449

69

     

89.

453

576

     

90.

454

586

     

91.

467

41

     

92.

806

-

 

118

 

93.

854

167

ML

   

94.

943

698

Ml

   

95.

SPC

2

614

ML

   

96.

3

619

ML

   

97.

4

599

     

98.

11

12

     

99.

14

622

ML

195

 

100.

30

625

ML

   

101.

31

590

     

102.

36

392

ML

   

103.

40

-

 

203

 

104.

48

603

ML

   

105.

49

629

ML

   

106.

55

634

     

107.

62

172

     

108.

64

-

 

189

 

109.

67

395

     

110.

68

703

ML

   

111.

70

49

     

112.

71

593

     

113.

75

607

     

114.

78

338

     

115.

79

176

     

116.

84

342

     

117.

85

638

ML

   

118.

86

611

     

119.

89

596

     

120.

90

347

     

121.

93

707

     

122.

94

180

     

Avoti

113 nolēmumi:

Nolēmumu krājums: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009. – 855 lpp.

67 nolēmumi:

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

9 nolēmumi (8 nolēmumi publicēti tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

15 nolēmumi:

Jurista Vārds: Latvijas Vēstneša izdevums