• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

01.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-33/2016

1. No Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma mērķa izriet, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa subjekts ir tas komersants, kura rīcībā transportlīdzeklis faktiski atrodas, jo, ja transportlīdzeklis neatrodas komersanta rīcībā, tad tam arī nav iespēju mainīt vai ietekmēt to, kā transportlīdzeklis tiek izmantots, tostarp komersantam nav iespējams nodrošināt likumā noteiktos pierādījumus, kas ļautu pretendēt uz atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas. Transportlīdzekļa turētājs iepretim īpašniekam ir tā persona, kuras rīcībā transportlīdzeklis atrodas un kura to arī izmanto (lieto). Tādējādi, ja vien transportlīdzeklim ir turētājs, tad nodoklis jāmaksā turētājam. 2. Transportlīdzekļa turējuma reģistrēšana transportlīdzekļu reģistrā Latvijas Republikā ir obligāta. Ja turējuma faktu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām ir iespējams reģistrēt, bet tas nav veikts, tad komersantam, kas apgalvo, ka transportlīdzeklim ir turētājs, jāspēj attaisnot faktu, kāpēc šis turējums nav reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā. 3. Fakts, ka transportlīdzekļa turētāju nav iespējams reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā, „nepārnes” uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas pienākumu atpakaļ uz īpašnieku, jo fakts, ka transportlīdzekļu reģistrā turētājs nav reģistrēts, vēl nenozīmē, ka transportlīdzeklim nav turētāja. Proti, turējuma reģistrēšanai transportlīdzekļu reģistrā ir deklaratīvs raksturs, jo turējumu, kā tas definēts Ceļu satiksmes likuma 1.panta 25.punktā, nodibina tiesiski noslēgti līgumi, nevis reģistrācijas fakts.

Lejupielādēt