• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

A., B., C. pret Latviju. Nr.30808/11 - Spriedums (kopsavilkums), 31.03.2016.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

A.K. pret Latviju. Nr.33011/08 – Spriedums (kopsavilkums), 24.06.2014.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

A.K. pret Latviju. Nr.33011/08 – Spriedums, 24.06.2014.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 41.pants – Taisnīga atlīdzība

Lejupielādēt

ĀBELE pret Latviju. Nr.60429/12 - Spriedums (kopsavilkums), 05.10.2017.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

ĀDAMSONS pret Latviju. Nr.3669/03 – Spriedums, 24.06.2008.
14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

AGAYEV pret Latviju. Nr.4000/02 – Lēmums, 25.09.2003.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Lēmums, 19.10.2004.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Spriedums, 05.07.2005.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

AIDINA pret Turciju (Aydin v.Turkey). Nr.23178/94 – Spriedums, 25.09.1997.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

AKKA/LAA pret Latviju. Nr.562/05 - Spriedums (kopsavilkums), 12.07.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt