• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

ECT nolēmumu arhīvs

Šeit lasāmi latviski tulkoti Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi, kā arī informatīvi kopsavilkumi par atseviškiem nolēmumiem.

Avoti:

 • Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (norādīts laikraksta numurs, publicēšanas datums)
 • Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs
 • Ārlietu ministrijas Preses un informācijas nodaļa
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas mājaslapa
 • Valsts Valodas centra mājaslapa
 • Latvijas Cilvēktiesību centrs
 • Tiesībsarga birojs
 • Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

ECT spriedumi un lēmumi sistematizēti atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantiem un tās protokoliem. 

Nolēmumus var meklēt arī pēc pieteicēja.

Datubāze tiek regulāri papildināta.