• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50. panta piekto daļu Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes, kurās izšķir tiesneša vai tiesas iesniegtu jautājumu par lietas pakļautību.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar balsstiesībām piedalās šajās sēdēs un tās vada.

 

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

 

11.01.2022. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

20.10.2021. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

05.07.2021. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

22.03.2021. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

22.03.2021. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

12.03.2020. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

21.02.2020. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

28.11.2019. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

01.02.2019. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

12.11.2018. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

11.10.2018. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

18.10.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

18.10.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums 

17.02.2017. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

21.10.2016. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

21.10.2016. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

06.05.2014. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

31.10.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

29.03.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

25.02.2011. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums

17.09.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-756/2010

12.05.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā A42678408

29.04.2010. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-427/2010

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-179/2009

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-87/2009

10.03.2009. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmums lietā SKA-170/2009