• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2021. gads

2021.gada 2.novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.09.2021. Nr.61. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

28.09.2021. Nr.64. Par Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Par konferenci

 

2021.gada 21.septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

16.07.2021. Nr.60. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

Par konferenci

 

2021.gada 2.februāris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

19.01.2021. Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Apstiprināts dokuments

Par konferenci