• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2020. gads

 

2020.gada 6.oktobris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

09.09.2020. lēmums Nr.40. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

 

 

2020.gada 8.septembris

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.07.2020. lēmums Nr.37. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

 

2020.gada 26.maijs

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

22.04.2020. lēmums Nr.22. Par Tiesnešu konferenci

Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu organizēšanas un norises plāns Tiesnešu neklātienes konferencē 2020.gada 26.maijā

Par konferenci

 

2020.gada 15.maijs

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

10.02.2020. lēmums Nr.5. Par tiesnešu konferences sasaukšanu

22.04.2020. lēmums Nr.22. Par Tiesnešu konferenci

Par konferenci

 

2020.gada 31.marts

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

06.03.2010. lēmums Nr.12. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns Tiesnešu neklātienes konferencē 2020.gada 31.martā

30.03.2020. lēmums Nr.19. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Par konferenci