• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2019. gads

2019.gada 5.novembris

 

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

09.09.2019. lēmums Nr.110. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Par konferenci

 

 

2019.gada 1.novembris

 

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.2. Par Tiesnešu konferenci

30.09.2019. lēmums Nr.112. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

Tiesnešu konferences rezolūcija

Par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību 

Par konferenci

Konferences materiāli

 

2019.gada 28.februāris

 

 

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

28.01.2019. lēmums Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par konferenci