• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2012. gads

2012. gada 2. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2012. gada 1. oktobra lēmums Nr.69 „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības noteikšanu

2012. gada 19. oktobra lēmums Nr.71 „Par 2012.gada 2.novembra tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Par konferenci

Tiesnešu konferences materiāli


2012. gada 21. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2012. gada 18. jūnija lēmums Nr.52 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu

2012. gada 27. augusta lēmums Nr.64 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

2012. gada 27. augusta lēmums Nr.65 „Par 2012. gada 21. septembra Tiesnešu elektroniskās konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu un konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Par konferenci


2012. gada 24. maijs

Tieslietu padomes lēmumi par konferences sasaukšanu

2012.gada 7.maija lēmums Nr.30 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

2012.gada 7.maija lēmums Nr.31 „Par 2012.gada 24.maija Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Par konferenci