• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sastāvs

Tieslietu padome kopā ar Valsts prezidentu 2020.gada 28.septembrī. 1.rindā no kreisās: Iveta Kruka, Andris Zutis, Aigars Strupišs, Valsts prezidents Egils Levits, Jānis Bordāns, Aija Āva;  2.rindā no kreisās: Zigmunds Dundurs, Jānis Skrastiņš, Ilze Celmiņa, Juris Siliņš, Dzintra Balta, Juris Stukāns, Juris Jurašs, Jānis Rozenbergs

Tieslietu padomes sastāvs

Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Dzintra BALTA, Augstākās tiesas senatore (ievēlēta 11.09.2020.), Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece

Aldis LAVIŅŠ, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Jānis BORDĀNS, tieslietu ministrs

Juris STUKĀNS, ģenerālprokurors

Jānis BUTĀNS, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Iveta KRUKA, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Juris SILIŅŠ, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs (ievēlēts 08.09.2020.)

Ilze CELMIŅA, Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 16.09.2020.)

Guntars PLORIŅŠ, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs (ievēlēts 11.09.2018.)

Andris ZUTIS, Rēzeknes tiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

Aija ĀVA, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 13.11.2019.)

Līga AŠITOKA, Vidzemes rajona tiesas Cēsīs tiesnese (ievēlēta 10.11.2021.)

Tieslietu padomes sastāva veidošana

Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi.

Tieslietu padomes pastāvīgie locekļi (amatpersonas):

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Tieslietu ministrs

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

Ģenerālprokurors

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs

Pastāvīgais loceklis (amatpersona) dalībai Tieslietu padomes sēdē var pilnvarot citu personu

 

Tieslietu padomes vēlēti locekļi:

Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis

Seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši

Tiesnešu konference četrus Tieslietu padomes locekļus ievēlē no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus un divus — no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.

 

Tieslietu padomes vadība

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Tieslietu padome no tajā pārstāvēto tiesnešu vidus. 

 

Padomdevēji

Tieslietu padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesībsargs, Tiesu administrācijas direktors vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, tiesnešu biedrību pārstāvji.