• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2022. gads

01.04.2022.

Nr.23. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Renātei Vernušai

Nr.22. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Lienītei Meldriņai

Nr.21. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Evitai Kaužēnai

 

25.03.2022.

Nr.20. Par Tieslietu padomes reglamentu

 

18.03.2022.

Nr.19. Par tiesneses Elitas Stivriņas pārcelšanu

Nr.18. Par tiesneša Māra Vīganta pārcelšanu

 

25.02.2022.

Nr.17. Par lietu izskatīšanas termiņu standartu 2022.gadā

Nr.16. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu

 

04.02.2022.

Nr.15. Par amata pienākumu izpildes vietu Lāsmai Lipkinai

 

28.01.2022.

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.13. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.12. Par viedokļa sniegšanu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-41-01

Nr.11. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.10. Par Tieslietu padomes darbības virzieniem 2022.gadam

 

14.01.2022.

Nr.9. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

05.01.2022.

Nr.8. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Alisei Trukšānei

Nr.7. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Vadimam Terentjevam

Nr.6. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Madarai Štorhai

Nr.5. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Ingai Pētersonei

Nr.4. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Guntrai Kuplei

Nr.3. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Jānim Kucenko

Nr.2. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Agnesei Adgerei

Nr.1. Par tiesneses Innas Lipšas pārcelšanu