• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2019. gads

 

23.12.2019.

Nr.128. Par tiesneses Kristiānas Grosfogeles pārcelšanu

Nr.127. Par tiesneša amata vietas pārcelšanu

 

16.12.2019.

Nr.126. Par grozījumu Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībā

Nr.125. Par tiesneses Ineses Lauras Zemītes pārcelšanu

 

12.12.2019.

Nr.124. Par tiesneses Ilzes Ramanes pārcelšanu

Nr.123. Par tiesneses Daces Kantsones pārcelšanu

Nr.122. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Kristiānai Grosfogelei

Nr.121. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Aijai Briedei

Nr.120. Par tiesneša Gunāra Strucinska pārcelšanu

 

25.11.2019.

Priekšlikumi grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

Priekšlikumi grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Priekšlikumi grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

 

14.11.2019.

Nr.119. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

 

21.10.2019.

Nr.118. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

Nr.117. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.116. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

10.10.2019.

Nr.115. Par tiesnešu un tiesas darbinieku mācību programmu saturu 2020.gadam

 

30.09.2019.

Nr.114. Par rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2020.gadam

Nr.113. Par Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem un budžeta pieprasījumu 2020.gadam

Nr.112. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

Nr.111. Par tiesneses Ilzes Apses pārcelšanu

 

09.09.2019.

Nr.110. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Nr.109. Par tiesneses Lienas Jansones pārcelšanu

Nr.108. Par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos

 

02.08.2019.

Nr.107. Par priekšlikumiem grozījumiem Tiesnešu izdienas pensijas likumā

Nr.106. Par tiesneses Aijas Reitupes pārcelšanu

Nr.105. Par tiesneses Innas Lipšas pārcelšanu

 

05.07.2019.

Nr.104. Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.103. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.102. Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.101. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.100. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.99. Par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu

 

01.07.2019.

Nr.98. Par Tiesnešu konferencē skatāmiem jautājumiem

Nr.97. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.96. Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.95. Par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

19.06.2019.

Nr.94. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.93. Par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

13.06.2019.

Nr.92. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Madaram Plepim

Nr.91. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.90. Par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

03.06.2019.

Nr.89. Par ekonomisko lietu tiesas izveidi

Nr.88. Par tiesneša Aivara Uminska pārcelšanu

 

16.05.2019.

Nr.87. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.86. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.85. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Zeltītes Zdanovičas pārcelšanu

Nr.84. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Multiņas pārcelšanu

Nr.83. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Tatjanas Ivanovas pārcelšanu

Nr.82. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša JUra Taukula pārcelšanu

Nr.81. Par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Lifijas Mičules pārcelšanu

Nr.80. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Elīnas Volikas pārcelšanu

Nr.79. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Gunāra Siliņa pārcelšanu

Nr.78. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Diānas Koroševskas pārcelšanu

Nr.77. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Vijas Pužules pārcelšanu

Nr.76. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Lolitas Marovskas pārcelšanu

Nr.75. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Antras Bušmanes pārcelšanu

Nr.74. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Grāves pārcelšanu

Nr.73. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Caunītes pārcelšanu

Nr.72. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Vītolas pārcelšanu

Nr.71. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Čakšas pārcelšanu

Nr.70. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Lielpēteres pārcelšanu

Nr.69. Par Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Kiršteines pārcelšanu

Nr.68. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Daces Riekstiņas pārcelšanu

Nr.67. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Andas Niedolas pārcelšanu

Nr.66. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Volfas-Riekstiņas pārcelšanu

Nr.65. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Jolantas Āboliņas pārcelšanu

Nr.64. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Odetas Turkas pārcelšanu

Nr.63. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Dinas Rīnas pārcelšanu

Nr.62. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Anželikas Dreksleres pārcelšanu

Nr.61. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evikas Klēpes pārcelšanu

Nr.60. Par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Elgas Guitānes pārcelšanu

Nr.59. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Glorijas Sorokinas pārcelšanu

Nr.58. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Ertmanes pārcelšanu

Nr.57. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Brečas pārcelšanu

Nr.56. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Līgas Ielejas pārcelšanu

Nr.55. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aijas Bisānes pārcelšanu

Nr.54. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Birkhānes pārcelšanu

Nr.53. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ainas Keidenas pārcelšanu

Nr.52. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Gitas Zenfas pārcelšanu

Nr.51. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Evitas Sietnieces pārcelšanu

Nr.50. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Ziediņas pārcelšanu

Nr.49. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Trēdes pārcelšanu

Nr.48. Par Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Teiksmas Cīrules pārcelšanu

Nr.47. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandras Zeires pārcelšanu

Nr.46. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Zariņas pārcelšanu

Nr.45. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Antras Tiltiņas pārcelšanu

Nr.44. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes Teņļakovas pārcelšanu

Nr.43. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sarmītes Stūrmanes pārcelšanu

Nr.42. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Dainidas Sarmas pārcelšanu

Nr.41. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Helmuta Nagļa pārcelšanu

Nr.40. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Jolantas Līvenas pārcelšanu

Nr.39. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Kuzņecovas pārcelšanu

Nr.38. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Indras Kreicbergas pārcelšanu

Nr.37. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Bērzkalnes pārcelšanu

Nr.36. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodas pārcelšanu

Nr.35. Par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Everitas Ancānes pārcelšanu

Nr.34. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Žannas Zujevas pārcelšanu

Nr.33. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Mairitas Ziediņas pārcelšanu

Nr.32. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ievas Zabarovskas pārcelšanu

Nr.31. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Jolantas Uminskas pārcelšanu

Nr.30. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Škutānes pārcelšanu

Nr.29. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Strautas pārcelšanu

Nr.28. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Anitas Rudzišas pārcelšanu

Nr.27. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Irinas Norkusas pārcelšanu

Nr.26. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ilgas Neimanes pārcelšanu

Nr.25. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Daiņa Loca pārcelšanu

Nr.24. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Gitas Lilo pārcelšanu

Nr.23. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Liānas Liepiņas pārcelšanu

Nr.22. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Kazjanovas pārcelšanu

Nr.21. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Jaunzemes pārcelšanu

Nr.20. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ilzes Ieviņas pārcelšanu

Nr.19. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ingunas Helmanes pārcelšanu

Nr.18. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Kristīnes Hartmanes pārcelšanu

Nr.17. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Līgas Grīnbergas pārcelšanu

Nr.16. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Smaidas Gravas pārcelšanu

Nr.15. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ilzes Freimanes pārcelšanu

Nr.14. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā

 

29.04.2019.

Nr.13. Par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos

Nr.12. Par grozījumiem Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībā

Nr.11. Par tiesu priekšsēdētāju un vietnieku kandidātu piemērotības izvērtēšanas komisijas izveidi 

 

12.04.2019.

Nr.10. Par tiesneses Anželikas Dreksleres pārcelšanu

 

18.03.2019.

Nr.9. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.8. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Janai Peinbergai

Nr.7. Par amata pienākumu izpildes vietu tiensesei Innai Lipšai

 

15.03.2019.

Nr.6. Par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību

 

14.03.2019.

Nr.5. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

25.02.2019.

Nr.4. Par tiesu budžetu pieprasījumiem 2019.gadam

 

28.01.2019.

Nr.3. Par tiesnešu neklātienes konferenci

Nr.2. Par Tiesnešu konferenci

Nr.1. Par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos