• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2012. gads

10.12.2012.

Nr.90. Par tiesnešu saraksta apstiprināšanu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai

Nr.89. Par tiesnešu saraksta apstiprināšanu tiesnešu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai

Nr.88. Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2012-16-01

Nr.87. Par tiesneses Anitas Kovaļevskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā


20.11.2012.

Nr.86. Par Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses L.Marovskas iecelšanu Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.85. Par Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses M.Hazenfuses iecelšanu Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.84. Par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa iecelšanu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.83. Par Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses L.Mičules iecelšanu Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.82. Par Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses B.Caunītes iecelšanu Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.81. Par Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Volikas iecelšanu Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.80. Par Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Sarmas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.79. Par Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Kiršteinas iecelšanu Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.78. Par Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules iecelšanu Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.77. Par tiesneša V.Vazdiķa pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.76. Par tiesneša Dz.Melbārža pārcelšanu tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu

Nr.75. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei M.Dombrovskai

Nr.74. Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses I.Brūveres iecelšanu Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā


05.11.2012.

Nr.73. Par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu

Nr.72. Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
 

19.10.2012.

Nr.71. Par 2012.gada 2.novembra tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu
 

16.10.2012.

Nr.70. Par atrašanās tiesneša amatā termiņa pagarināšanu Liepājas tiesas tiesnesim J.Dargim


01.10.2012.

Nr.69. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības noteikšanu

Nr.68. Par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu

Nr.67. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Zariņai


27.08.2012.

Nr.66. Par papildu tiesnešu amatu vietām

Nr.65. Par 2012.gada 21.septembra Tiesnešu elektroniskās konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu un konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Nr.64. Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Nr.63. Par tiesu budžeta pieprasījumu

Nr.62. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu

Nr.61. Par tiesneses A.Simsones iecelšanu Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.60. Par tiesneses I.Krēvicas iecelšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.59. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Z.Strazda atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ

Nr.58. Par tiesneses S.Brečas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu

Nr.57. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei

Nr.56. Par apgabaltiesas tiesneses I.Melderes apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā

Nr.55. Par tiesneša U.Dangas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā
 

20.06.2012.

Nr.54. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Ušakovai


18.06.2012.

Nr.53. Par piemaksu par tiesnešu kvalifikācijas klasēm aizstāšanu ar piemaksu par tiesneša amatā nostrādāto laiku

Nr.52. Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu

Nr.51. Par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatora Z.Genca tiesneša amata pienākumu pildīšanas termiņa pagarināšanu

Nr.50. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamenta apstiprināšanu

Nr.49. Par tiesneses K.Vanagas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Tukuma rajona tiesu

Nr.48. Par tiesneses K.Kazārovas pārcelšanu tiesneša amatā no Tukuma rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu


28.05.2012.

Nr.47. Par tiesu, prokuratūras, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts policijas darbinieku veselības apdrošināšanu

Nr.46. Par tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.45. Par tiesneses I.Gulbes pārcelšanu tiesneša amatā no Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Jelgavas tiesu

Nr.44. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei S.Dolniecei

Nr.43. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Bāliņai

Nr.42. Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā""

Nr.41. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei I.Zabarovskai

Nr.40 Par tiesneses A.Grīnbergas pārcelšanu tiesneša amatā no Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Limbažu rajona tiesu
 

07.05.2012.

Nr.39. Par Jēkabpils rajona tiesas tiesneša V.Muižnieka iecelšanu Jēkabpils rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.38. Par tiesneses I.Puntes pārcelšanu tiesneša amatā no Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Ogres rajona tiesu

Nr.37. Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses A.Niedolas iecelšanu Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.36. Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses S.Reinholdes iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.35. Par Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Sietnieces iecelšanu Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.34. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneša V.Sprudzāna iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.33. Par tiesneses Ž.Žimantes pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.32. Par tiesneša G.Ungura pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.31. Par 2012.gada 24.maija Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Nr.30. Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Nr.29. Par Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanu

Nr.28. Par grozījumiem Tiesnešu konferences nolikumā

02.04.2012.

Nr.27. Par tiesu varas amatpersonu vienotu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību

Nr.26. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Baltmalei-Zepai

Nr.25. Par "tīro tiesas instanču" ieviešanu kriminālprocesā un civilprocesā

Nr.24. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Ādamsonei-Stružai

Nr.23. Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Z.Krūmiņas atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ

Nr.22. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Sniķerei

Nr.21. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Buliņai

Nr.20. Par tiesnešu skaita noteikšanu
 

13.03.2012.

Nr.19. Par tiesneša A.Jonikāna pārcelšanu tiesneša amatā no Ludzas rajona tiesas uz Rēzeknes tiesu

Nr.18. Par tiesneša A.Feldmaņa pārcelšanu tiesneša amatā no Kuldīgas rajona tiesas uz Talsu rajona tiesu

Nr.17. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesim

Nr.16. Par tiesneses I.Silickas pārcelšanu tiesneša amatā no Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Aizkraukles rajona tiesu


06.03.2012.

Nr.15. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanu tiesneša vakances laikā


13.02.2012.

Nr.14. Par tiesneša apstiprināšanas kārtību

Nr.13. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Pūcītei

Nr.12. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim U.Apsītim

Nr.11. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim M.Markovam

Nr.10. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei K.Brokānei

Nr.9. Par Rīgas rajona tiesas tiesneses M.Ābeles iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.8. Par tiesneses D.Dzērvinieces iecelšanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.7. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim R.Dončenko

Nr.6. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim P.Novičenokam

Nr.5. Par tiesneša amata pilnvaru termiņu


10.01.2012.

Nr.4. Par likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

Nr.3. Par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu

Nr.2. Par tiesnešu skaita noteikšanu


02.01.2012.

Nr.1. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei I.Belickai