• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Goda tiesneši

Tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību, Tieslietu padome (līdz 2018.gadam – Saeima) var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu.

Pirmie Goda tiesneša nosaukumi piešķirti 2009.gadā. Šobrīd šis nosaukums piešķirts septiņpadsmit bijušajiem tiesnešiem.

 

Māra Marija Čerkasova

Māra Marija Čerkasova

Bijusī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2009.gada 12.februārī

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese 1995.–2008.gadā.

Pirms tam 24 gadus prokurore.

Kārlis Valdemiers

Kārlis Valdemiers

Bijušais Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2009.gada 17.decembrī

Latgales apgabaltiesas pirmais priekšsēdētājs 1995.–2009.gadā.

Pirms tam 19 gadus Rēzeknes pilsētas tiesas priekšsēdētājs.

Pasniedzējs Rēzeknes komercskolā, Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknes Augstskolā.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme.

Roberts Lazdāns

Roberts Lazdāns

Bijušais Kurzemes apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2010.gada 21.janvārī

Kurzemes apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis 1996.–2009.gadā. No 2000.g. kolēģijas priekšsēdētājs un apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Pirms tam 27 gadus prokurors

Aiva Zariņa

Aiva Zariņa

Bijusī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2011.gada 17.martā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese 1995.–2011.gadā.

Pirms tam 30 gadus Rīgas pilsētas Centra (Kirova) rajona tiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja.

Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa izstrādāšanas darba grupas vadītāja, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle.

Darba likumu kodeksa, Darba likuma izstrādāšanas darba grupu locekle.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijās “Gada cilvēks” un “Gada tiesnesis”.

Pāvels Gruziņš

Pāvels Gruziņš

Bijušais Augstākās tiesas tiesnesis un Judikatūras nodaļas vadītājs

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2011.gada 12.maijā

Augstākās tiesas tiesnesis 1986.–2011.gadā. No 1995.g. Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. 2011.–2016.g. Judikatūras nodaļas vadītājs.

Pirms tam astoņus gadus rajona tiesā – Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnesis, Limbažu rajona tautas tiesas priekšsēdētājs.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis un priekšsēdētājs.

Kriminālkodeksa, Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma, Amnestijas likuma, Prokuratūras likuma izstrādāšanas darba grupas loceklis.

Grāmatas: Kriminālprocesa likuma komentāri (līdzaut.), Kriminālprocesa likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi (līdzaut.).

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijās "Gada tiesnesis" un "Gada cilvēks".

Valda Eilande

Valda Eilande

Bijusī Senāta Krimināllietu departamenta senatore

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013.gada 12.septembrī

Augstākās tiesas tiesnese 1990.–2009.gadā. No 1995.g. Krimināllietu tiesu palātas tiesnese, no 2000.g. Senāta Krimināllietu departamenta senatore.

Pirms tam 25 gadus prokurore, gadu Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnese.

Augstākās tiesas plēnuma sekretāre, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle, Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidente. Centrālās vēlēšanu komisijas locekle no tiesnešu vidus.

Grāmatas: Rokasgrāmata kriminālprocesā tiesnešiem (līdzaut.).

Apbalvojumi: Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada tiesnesis”.

Rolands Krauze

Rolands Krauze

Bijušais Senāta Civillietu departamenta senators

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1962.–1976. un 1994.–2005.gadā. No 1995.g. Senāta Civillietu departamenta senators. 2005.–2009.g. Augstākās tiesas priekšsēdētāja konsultants, Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītājs, Senāta Civillietu departamenta konsultants.

Pirms tam 18 gadus Latvijas Valsts Universitātes Juridiskās fakultātes vecākais pasniedzējs, docents, divus gadus zvērināts advokāts.

Grāmatas: Par dzīvojamo telpu īri; Komentārs Civillikuma otrajai daļai “Mantojuma tiesības”; Latvijas dzīvokļu likumdošana; Mantojuma tiesības; Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums (līdzaut.); Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības (līdzaut.).

Apbalvojumi: Atzinības krusts, Ministru kabineta Atzinības raksts un balva, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada cilvēks”.

Miris 2016.gada 6.novembrī.

Roberts Guntis Namatēvs

Roberts Guntis Namatēvs

Bijušais Augstākās tiesas tiesnesis

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1976.–2008.gadā. No 1995.g. Senāta Civillietu departamenta senators. 2008.–2009.g. Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgs.

Pirms tam sešus gadus Rīgas rajona tautas tiesas tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs.

Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs.

Pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Ministru kabineta Atzinības raksts, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada cilvēks”.

Miris 2019.gada 5.oktobrī.

Rita Saulīte

Rita Saulīte

Bijusī Augstākās tiesas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas tiesnese 1985.–2008.gadā. No 1995.g. Senāta Civillietu departamenta senatore.

Pirms tam divus gadus Bauskas rajona tautas tiesas tiesnese, 12 gadus Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja un konsultante.

Civilprocesa likuma izstrādāšanas darba grupas locekle.

Grāmata: Civilprocesa likuma komentāri (līdzaut.).

Apbalvojumi: Tieslietu sistēmas Goda zīme.

Ināra Šteinerte

Ināra Šteinerte

Bijusī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese 1995.–2013.gadā.

Pirms tam 19 gadus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas (Proletāriešu raj.) tiesas tiesnese.

Gunārs Aigars

Gunārs Aigars

Bijušais Augstākās tiesas tiesnesis

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2014.gada 4.decembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1990.–2014.gadā. No 1995.g. Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Pirms tam 23 gadus Liepājas rajona tautas tiesas tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs.

Pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Likuma “Par tiesu varu”, Civilprocesa likuma izstrādāšanas darba grupu loceklis.

Grāmata: Civilprocesa likuma komentāri (līdzaut.).

Apbalvojumi: Atzinības krusts, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada cilvēks”.

Astrīda Herta Bērziņa

Astrīda Herta Bērziņa

Bijusī Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2014.gada 4.decembrī

Kurzemes apgabaltiesas pirmā priekšsēdētāja 1995.–2005.gadā.

Pirms tam no 17 gadus Liepājas pilsētas tiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja.

Kalvis Torgāns

Kalvis Torgāns

Bijušais Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2015.gada 5.martā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators 2008.–2014.gadā.

Gandrīz 60 gadus Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē: pasniedzējs, profesors, dekāns, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts.

Pirms un pēc senatora amata zvērināts advokāts.

Grāmatas: Civilprocesa likuma komentāri, Civillikuma komentāri, Saistību tiesības: mācību grāmata, Līgumu un deliktu problēmas, Kā nevajag spriest tiesu, Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes: raksti 1999–2008, Jurisprudence. Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana: raksti 2010–2020, Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē u.c., kopumā vairāk nekā 30 grāmatu un 250 zinātnisku publikāciju autors.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Ministru kabineta balva un Goda diploms, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa, Latvijas Universitātes sudraba goda nozīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada cilvēks”.

Miris 2021.gada 12.martā.

Inta Jēkabsone

Inta Jēkabsone

Bijusī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2018.gada 12.novembrī

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese 1995.–2018.gadā.

Pirms tam tiesnese Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tautas tiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, Tieslietu ministrijas speciāliste, Juridiskā biroja un kadru daļas priekšniece uzņēmumā.

Valerijans Jonikāns

Valerijans Jonikāns

Bijušais Augstākās tiesas tiesnesis

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2019.gada 21.oktobrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1987.–1993. un 1999.–2019.gadā. No 1999.g. Civillietu tiesu palātas tiesnesis, no 2003.g. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs, 2007.–2010.g. Civillietu departamenta priekšsēdētājs.

Pirms tam 10 gadus tiesnesis un priekšsēdētājs Bauskas rajona tautas tiesā, Talsu rajona tautas tiesā, Daugavpils rajona tautas tiesā. Tiesneša amata pārtraukumā juriskonsults un zvērināts advokāts.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis.

Tiesībsarga likuma izstrādāšanas darba grupas, Administratīvo tiesu darbības uzsākšanas nodrošināšanas darba grupas loceklis.

Grāmata: Civilprocesa likuma komentāri (līdzaut.).

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada tiesnesis” un Īpašā Temīdas balva.

Edīte Vernuša

Edīte Vernuša

Bijusī Augstākās tiesas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2021.gada 29.janvārī

Augstākās tiesas tiesnese 1999.–2020.gadā. No 1999.g. Civillietu tiesu palātas tiesnese, no 2004.g. Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, no 2005.g. Senāta Civillietu departamenta senatore, 2015.–2018.g. departamenta priekšsēdētāja.

Pirms tam 13 gadus juriskonsulte, kadru daļas vadītāja, deviņus gadus tiesnese Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā.

Civilprocesa pilnveidošanas pastāvīgā darba grupas locekle.

Grāmata: Civilprocesa likuma komentāri (līdzaut.).

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada tiesnesis” un Īpašā Temīdas balva.

Mārīte Zāģere

Mārīte Zāģere

Bijusī Augstākās tiesas tiesnese

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2021.gada 12.novembrī

Augstākās tiesas tiesnese no 1990.gada līdz 2021.gadam. No Senāta izveidošanas 1995.gadā Civillietu departamenta senatore.

Pirms darba Augstākajā tiesā astoņus gadus tiesas darbiniece Rīgas rajona tiesā un Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tautas tiesā, septiņus gadus tiesnese Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tautas tiesā.

Disciplinārtiesas locekle un priekšsēdētāja.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis, Tieslietu sistēmas Goda zīme, Augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā „Gada tiesnesis”.