• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ENCJ

Latvijas Tieslietu padome ir Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) dalībniece. Lēmumu par Latvijas Tieslietu padomes uzņemšanu par dalībnieci asociācijā pieņēma Ģenerālā asambleja 2011. gada 8.-10. jūnijā Viļņā.

Kas ir ENCJ

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004. gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Tā ir arī iespēja sniegt kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām.

ENCJ dalībvalstis

ENCJ dalībvalstis ir Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Dānija, Somija, Francija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Lietuva, Latvija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Spānija.

ENCJ deklarācijas un ziņojumi