• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Amatu kandidātu koncepcijas

Tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta koncepcija

Kurzemes apbalstiesas priekšsēdētāja amata kandidāts Didzis AKTUMANIS: ​

 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu koncepcijas

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amata kandidāts Raimonds RINČS:

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amata kandidāts Aigars SNIEDZĪTIS:

Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amata kandidāte Elfa DRIBA:

Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Ilze ANDRUŠKINA: