• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas tīmekļvietni https://www.at.gov.lv/

Augstākā tiesa saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr.445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir tīmekļvietne?

Augstākās tiesas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445:

  • Ar TAB taustiņu ir iespējams piekļūt visiem navigācijas elementiem (lapas sadaļām un apakšsadaļām), taču piekļuve nenotiek loģiskā secībā un nav pietiekoši pārredzama;

  • Visiem tīmekļa vietnē pieejamajiem attēliem nav pievienota tekstuālā alternatīva;

  • Pelēkās krāsas elementu kontrasta koeficients ir mazāks par 4,5:1.

Tīmekļvietne izvērtēta 23.02.2022. Izvērtēšanu veica Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa.

Atsauksmēm un saziņai

Ja konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: at@at.gov.lv

Tālrunis:  +371 6020350

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511

Pieprasījums tiks izskatīts un atbilde sniegta 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu:

Šis paziņojums sagatavots 23.02.2022. 

Paziņojumu apstiprināja Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja.