• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senāts par Satversmi

 “Mūsu Satversme ir tas, kas ir rakstīts, plus tas, kā Senāts to iztulkojis. Runājot paradoksi, varētu teikt, ka Senāta paskaidrojumi ir Satversmes sastāvdaļa.”

Arveds Bergs, viens no Satversmes autoriem

2022.gadā aprit 100 gadi kopš Latvijas valsts pamatlikuma – Latvijas Republikas Satversmes – pieņemšanas un spēkā stāšanās. Šim notikumam būs veltīti daudzu institūciju pasākumi, un arī Augstākā tiesa akcentēs Senāta devumu Satversmes pamatvērtību – demokrātijas un tiesiskuma – stiprināšanā un personas pamattiesību nodrošināšanā.

Augstākās tiesa realizēs projektu “Senāts par Satversmi”, kurā tiks pētīts un analizēts, kā Senāts lasa un iztulko Satversmes pantos un principos liktās vērtības. Senāta atziņās atrodam gan Satversmes normu interpretāciju, gan piemērošanas vadlīnijas. Senāta atziņas ir nozīmīgs tiesību avots.

Plānots, ka Senāta atziņu apkopojums tiks izdots drukātā veidā un būs pieejams Augstākās tiesas tīmekļvietnē. Būs gan senatoru un citu juristu diskusijas, gan plašāka konference par Senāta lomu Satversmes pamatvērtību nodrošināšanā.

Būs arī citas Satversmes simtgadei veltītas aktivitātes, ko organizēs gan pati Augstākā tiesa, gan iesaistīsies citu institūciju rīkotajos un tiesu sistēmas kopīgajos pasākumos.

Augstākās tiesas Satversmes gada kalendārs

Augstākās tiesas 2022.gada kalendāra vāku rotā atziņas no Senāta nolēmumiem. Protams, tā ir tikai neliela daļa no plašā vērtību krājuma, kas tiek apzināts pētījuma ietvaros. Bet tās simboliski raksturo Senāta nolēmumu lomu – būt par pamatu tiesību piemērošanai.

Senatori tvīto par Satversmes principiem, vērtībām un piemērošanu

Lai rosinātu uz pārdomām par to, kā Satversmes principi un vērtības dzīvo mūsu ikdienā, tostarp tiesu lietās, Augstākās tiesas tviterkontā @Augstaka_tiesa katru nedēļu izlasāma kāda vērtīga senatora atziņa par Satversmes vērtībām, principiem un to piemērošanu.

Juristi iemūžina Satversmi videolasījumos

Satversmes simtgades gaidās “Jurista Vārda” redakcija realizē nebijušu videoprojektu – katru Satversmes pantu lasa kāds no Latvijā zināmiem juristiem. Satversmes iemūžināšanas videolasījumos iesaistījušies arī Augstākās tiesas senatori un darbinieki.

Senatoru līdzdalība Satversmei veltītās diskusijās, konferencēs, publikācijās

Diskusija “Pavērsiens: 10 gadi kopš valodas referenduma”. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa par administratīvo tiesu lomu konstitucionālās identitātes aizsardzībā.

“Jurista Vārda” speciālnumurs – Satversmei veltītu eseju krājums. Jautrīte Briede: Ģimene; Aigars Strupišs: Taisnīga tiesa; Veronika Krūmiņa: Taisnīgums; Anita Kovaļevska: Sociāli atbildīga valsts; Valerijans Jonikāns: Godīgums

Satversmes vēstneši

Desmit Augstākās tiesas tiesneši un trīs darbinieki piekrituši būt par Satversmes vēstnešiem Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas izglītojošajā kampaņā skolēniem “Es, Tu un Satversme”. Vieslekcijās Latvijas skolās viņi iepazīstinās skolēnus ar Satversmi, tās vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā.