• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senatori 1918 – 1940

Katras valsts tiesām ir sava seja, kas tikai daļēji atspoguļojas tiesu iekārtas likumos un tiesu spriedumos. Tā ir tiesu garīgā seja, ko veido tie, kuri pilda tiesneša amata pienākumus šajās tiesās. Latvijas Senāta pastāvēšanas laikā senatora amatā bija iecelti 30 tiesneši, bet vienlaikus strādāja ne vairāk kā 17 senatori.

Spēcīgi juristi un daudzpusīgas personības, kas ar savām zināšanām un darbu veidoja Latvijas valsti un palika tai uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas, gan mirstot izsūtījumā, gan gadu desmitus strādājot Latvijas labā trimdas zemēs.

 

Karte “Senatoru dzimtās vietas”

Tabula “Senatori un viņu likteņi”

Grāmata “Senatori. Latvijas Senāts 1918–1940”

Dokumentālā filma "Senatori"

 

Vairāk par senatoriem:

Rūdolfs Jānis ALKSNIS

Jānis ANKRAVS

Jānis BALODIS  

Teodors BERGTĀLS

Vladimirs BUKOVSKIS

Mintauts ČAKSTE

Baldvins DISTERLO

Kārlis DUCMANIS

Miķelis GOBIŅŠ

Jānis GRAUDIŅŠ

Jēkabs GROTS

Aleksandrs GUBENS

Jānis KALACS

Fridrihs KONRADI

Pēteris LEITĀNS

Augusts LĒBERS

Broņislavs NAGUJEVSKIS

Kārlis OZOLIŅŠ

Osvalds OZOLIŅŠ

Aleksandrs PĒTERSONS

Kārlis PURIŅŠ

Maksis RATERMANIS

Augusts RUMPĒTERS

Andrejs SĪMANIS

Jānis SKUDRE

Pēteris STĒRSTE

Kristaps VALTERS

Fridrihs VESMANIS

Voldemārs ZĀMUELS

Fricis ZILBERS