• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Andris Guļāns

10.02.2022.
Tas nebija taisns ceļš. Taču esam sasnieguši ļoti labu rezultātu
Sarunā ar V. Ščerbinski biogrāfiskās vārdnīcas "Latvijas tiesneši 1990 - 2020" atvēršanā

02.10.2020.
Senatori bija augstas raudzes profesionāļi
No diskusijas "Senatora parsonība" atjaunotā Senāta 25 gadu pasākumā

19.12.2013.
Katrai paaudzei noteiktā vēstures posmā ir savi izaicinājumi un uzdevumi
Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē

11.04.2008.
Sabiedrības uzticība nav balva, kas nāk līdzi tiesneša mantijai - tā jānopelna un jāattaisno
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

02.11.2007.
Paškritikas trūkums un nespēja piemērot ētikas normas apdraud tiesnešu neatkarību
Ziņojums Latvijas tiesnešu ārkārtas konferencē

17.09.2007.
Aicinu izmantot tiesnešu pašpārvaldes iespējas
Ziņojums Augstākās tiesas plēnumā

09.03.2007.
Kādu tiesu varu Latvijā mēs vēlamies?
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

08.06.2006.
Tiesnešu un advokātu profesionālā ētika, uzvedība un atbildība
Pamatziņojums konferencē "Tiesnešu un advokāti profesiju saskarsmē"

12.05.2006.
Tiesu sistēmai beidzot vajadzīga attīstības koncepcija
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

07.10.2005.
15 neatkarība gadi - vai ir iemesls svinēšanai?
Uzruna, atklājot Augstākās tiesas 15 gadu jubilejas konferenci "Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei"

07.10.2005.
Augstākās tiesas attīstība: evolūcija, revolūcija vai normatīvā nolemtība?
Pamatziņojums Augstākās tiesas 15 gadu jubilejas konferencē "Augstākā tiesa attīstībā: atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei"

13.05.2005.
Vajadzīgs virzošais spēks tiesu sistēmas attīstībai
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

23.12.2004.
Esiet sveicināti Ziemassvētkos!
Apsveikums, sagaidot 2005.gadu

20.05.2004.
Procedure for Judicial Appointments in Latvia
Speech at the 12th Annual International Judicial Conference in Bucharest

08.05.2004.
Latvijas tiesas uz Eiropas sliekšņa
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

11.04.2003.
Mūsu tiesu vara pārdomu un cerību ceļā
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

08.03.2002.
Ceru, ka ir sācies nopietns darbs, kura mērķis ir tiesu sistēmas pilnveidošana
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

13.03.2001.
Pilnveidojot pašpārvaldi, augs tiesu prestižs
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

14.04.1998.
Par tiesu praksi un darba kvalitāti
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

11.02.1997.
Pirmais gads jaunajos apstākļos
Ziņojums Augstākās tiesas plēnumā

01.01.1995.
Latvijas Republikas Augstākā tiesa: reorganizācija sākusies
Raksts "Juristu Žurnālā" 1995.gada Nr.3