• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departaments

Krimināllietu departaments izveidots 1995.gada 3.oktobrī.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ir Anita POĻAKOVA.

 

Krimināllietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētājs un septiņi senatori

Katram senatoram Krimināllietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī trīs zinātniski analītiskie padomnieki un konsultants.

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja.

 

Par Krimināllietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.