• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departaments

Administratīvo lietu departaments izveidots 2004.gada 6.februārī. 

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ir VERONIKA KRŪMIŅA.

  • Veronika Krūmiņa 1987. gadā beigusi Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti, 1990. gadā – Starptautisko attiecību institūtu. Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju iecelta 2007. gadā, bet par Administratīvo lietu departamenta senatori strādā kopš 2005. gada. Līdz tam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, kā arī Tieslietu ministrijā Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.
  •  Augstākās tiesas plēnuma 14.12.2017. lēmums Nr.3 "Par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu"

 

Administratīvo lietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētāja un divpadsmit senatori.

Katram tiesnesim Administratīvo lietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī četri zinātniski analītiskie padomnieki un konsultants.

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja.

 

Par Administratīvo lietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.