• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Starptautiskie dokumenti

Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferenču materiāli

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) deklarācijas un paziņojumi

Eiropas Komisijas materiāli

Eiropas Padomes materiāli

Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) dokumenti

Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) materiāli