• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā

Augstākā tiesa 2019.–2020.gadā īsteno projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projektu finansē Ziemeļvalstu Ministru padome un Augstākā tiesa.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem, ceļot palīgu kvalifikāciju šādās jomās:

 • jauni veidi, kā tiesnešu palīgi var atbalstīt tiesnešus,

 • tiesnešu palīgu loma nolēmumu kvalitātes nodrošināšanā,

 • tiesnešu palīgu kompetences jomas,

 • dažādas nolēmumu rakstīšanas tehnikas,

 • sabiedrības uzticēšanās tiesām veicināšana,

 • labās prakses apmaiņa lietu izskatīšanas organizācijā,

 • sadarbības veicināšana starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākajām tiesām.

Projekta aktivitātes

Projekta laikā notika pieredzes apmaiņas vizītes:

 • Islandes Augstākajā tiesā 2019. gada oktobrī,

 • Norvēģijas Augstākajā tiesā 2019. gada oktobrī,

 • Somijas Augstākajā tiesā 2019. gada novembrī,

 • Zviedrijas Augstākajā tiesā 2020. gada februārī.

Projekta partneri

 • Projektu vada Latvijas Augstākā tiesa

 • Piedalās Islandes Augstākā tiesa, Norvēģijas Augstākā tiesa, Somijas Augstākā tiesa, Somijas Augstākā administratīvā tiesa, Zviedrijas Augstākā tiesa, Zviedrijas Augstākā administratīvā tiesa

Vairāk par projekta aktivitātēm

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Zviedrijas Augstākajās tiesās (24.02.2020.)

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Somijas Augstākajā tiesā (14.11.2019.)

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Norvēģijas Augstākajā tiesā (08.11.2019.)

Darbinieki gūst pieredzi Islandes Augstākajā tiesā (17.10.2019.)

Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas sadarbosies tiesnešu palīgu darba efektivizēšanā (07.10.2019.)