• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SECILE projekts

No 2013. gada maija līdz 2014.gada 31.oktobrim Augstākā tiesa īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas pilnībā finansētajā projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (projekta akronīms – SECILE, projekta līguma nr.313195). Projektu vada Durhamas Universitāte (Apvienotā Karaliste), projektā piedalās nevalstiskā organizācija „Statewatch” (Apvienotā Karaliste), Korkas tehnoloģiju institūts (Īrija), Oslo miera pētniecības institūts (Norvēģija), Centrs Īrijas un Eiropas drošībai (Īrija), Londonas Karaliskā koledža (Apvienotā Karaliste) un Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Augstākajā tiesā projektu īsteno Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darbinieki.

Projekta mērķis ir novērtēt Eiropas drošības jomu regulējošo normatīvo aktu tiesiskumu un efektivitāti, ņemot vērā juridisko, sabiedrības, rīcības un demokrātijas perspektīvu. Pēc terorakta ASV 2011. gada 11. septembrī arī Eiropā ir izdoti daudzi normatīvie akti un īstenoti neskaitāmi pasākumi ar mērķi identificēt un novērst terorisma draudus. Šie pasākumi ietekmē iedzīvotājus un bieži arī privātos uzņēmējus, bet ne vienmēr zināms, vai šie pasākumi  tikai novērš terorismu, nevis iejaucas cilvēku privātajā dzīvē, samazina uzņēmējdarbības efektivitāti vai arī lobē konkrētas industrijas, kas īsteno drošības pasākumus.

Augstākās tiesas galvenais uzdevums projektā bija vadīt vienu no darba posmiem – izpētīt esošo pretterorisma pasākumu ietekmes, tiesiskuma un efektivitātes paradigmas juridiskajā, socioloģiskajā, rīcības un demokrātiskajā aspektā; atklāt šo perspektīvu stiprās un vājās puses, kopējās un atšķirīgās iezīmes, lai pēc tam šīs atziņas varētu pārbaudīt praksē.

Projekta pētījumu rezultātā secināts, ka laikā no 2001.gada rudens līdz 2013.gada vasarai Eiropas Savienībā ir pieņemti 239 juridiski dokumenti par terorisma apkarošanu (projekta gaitā izveidots šo dokumentu katalogs). Pirms pretterorisma pasākumu ieviešanas galvenokārt tiek analizēta to ekonomiskā ietekme, aizmirstot par sociālo ietekmi un tādējādi negatīvi iespaidojot cilvēktiesību ievērošanu. Pēc pasākumu īstenošanas reti tiek veikts to izvērtējums. Sistemātiska un visaptveroša Eiropas Savienības pretterorisma pasākumu izvērtējuma trūkuma dēļ var tikt iedragāta to leģitimitāte, kā arī centieni izprast šo pasākumu ietekmi un novērtēt to efektivitāti.

Ar visiem projekta gaitā tapušajiem ziņojumiem var iepazīties projekta mājaslapā.

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.