• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

E-risinājumi Covid-19 krīzes laikā

E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā

Augstākā tiesa kā Tiesu administrācijas sadarbības partneris 2020.gadā īsteno projektu “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā”. Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas kopīgi sagatavotais projekta pieteikums guvis atbalstu Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības projektu konkursā.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir e-risinājumu pielietošana tiesu darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas kā e-vēlēšanu rīkošana, darba laika uzskaite un tiesas darba organizēšana krīzes apstākļos.

Projekta aktivitātes

Projektā paredzētas trīs galvenās aktivitātes:

  • E-mācības video tiešraidē par tiesu iestāžu darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos, kuru rezultātā tiks sagatavots Labās prakses apkopojums (organizē Augstākā tiesa);

  • E-mācības par e-vēlēšanu rīkošanu, attālinātā darba laika uzskaiti un attālināto mācību organizēšanu (organizē Tiesu administrācija);

  • Latvijas pieredze tiesas procesa nepārtrauktības nodrošināšanā pandēmijas apstākļos: padziļināta diskusija (organizē Augstākā tiesa).

Projekta īstenošanas laiks

2020.gada jūnijs – 2020.gada decembris

Projekta partneri

  • Latvijas Augstākā tiesa

  • Latvijas Tiesu administrācija

  • Ukrainas Augstākā tiesa

  • Ukrainas Valsts tiesu administrācija

Vairāk par projekta aktivitātēm

27.11.2020. Augstākā tiesa dalās pieredzē par lietu izskatīšanu rakstveida procesā

23.09.2020. Augstākās tiesas organizētā vebināra otrajā dienā piedalās 150 Ukrainas tiesu darbinieki

22.09.2020. Augstākā tiesa dalās pieredzē ar Ukrainas tiesnešiem par tiesas darbu pandēmijas laikā

31.08.2020. Augstākā tiesa dalīsies pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020. gadā no attīstības sadarbības budžeta