• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesnešu iecelšana, apstiprināšana, pārcelšana

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu apstiprināšanai amatā virza Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pamatojoties uz pozitīvu attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulces atzinumu.

Ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts kandidāts, kas jau ir Saeimas apstiprināts tiesnesis zemākas instances tiesā, lēmumu pieņem Tieslietu padome. Ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts kandidāts, kas nav tiesnesis, viņu tiesneša amatā apstiprina Saeima bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulce  pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma var iecelt cita departamenta tiesnesi.

Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku — ne ilgāku par diviem gadiem — uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

 

2021.gada rīkojumi

14.06.2021. Par K.Zīles apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

22.01.2021. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku

22.01.2021. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku

 

2020.gada rīkojumi

14.09.2020. Par N.Salenieka iecelšanu par Civillietu departamenta priekšsēdētāju

06.08.2020. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

16.06.2020. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņa beigām

09.06.2020. Par A.Strupiša apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju

26.05.2020. Par K.Baloža apstiprināšanu par Civillietu departamenta tiesnesi

05.05.2020. Par I.Višķeres pārcelšanu

05.05.2020. Par Dz.Baltas pārcelšanu

20.04.2020. Par A.Poļakovas iecelšanu par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju

14.02.2020. Par S.Kaijas apstiprināšanu par Krimināllietu departamenta tiesnesi

22.01.2020. Par I.L.Zemītes apstiprināšanu par Krimināllietu departamenta tiesnesi

 

2019.gada rīkojumi

19.06.2019. Par A.Uminska apstiprināšanu par Krimināllietu departamenta tiesnesi

22.03.2019. Par Civillietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

04.02.2019. Par N.Salenieka pārcelšanu par Administratīvo lietu departamenta tiesnesi

14.01.2019. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

04.01.2019. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

 

2018.gada rīkojumi

10.12.2018. Par A.Kovaļevskas apstiprināšanu par Administratīvo lietu departamenta tiesnesi

 

2017.gada rīkojumi

07.03.2017. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

10.01.2017. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

 

2016.gada lēmumi un rīkojumi

01.12.2016. Par Zanes Pētersones apstiprināšanu par Civillietu departamenta tiesnesi

28.11.2016. Tieslietu padomes lēmums Nr.86. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesim A.Dunduram

28.11.2016. Tieslietu padomes lēmums Nr.85. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei D.Jansonei

28.11.2016. Tieslietu padomes lēmums Nr.84. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei M.Katlapai

28.11.2016. Tieslietu padomes lēmums Nr.83. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei I.Ozolai

02.11.2016. Par tiesneša I.Bistera pārcelšanu Civillietu departamenta tiesneša amatā

10.03.2016. Par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

 

2015.gada lēmumi un rīkojumi

30.12.2015. Par Administratīvo lietu departaamenta tiesneša pienākumu pildīšanu vakances laikā

29.09.2015. Par Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu pagaidu prombūtnes laikā

27.08.2015. Par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

15.06.2015. Par Ivara Bičkoviča apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju

08.06.2015. Tieslietu padomes lēmums Nr.55 „Par tiesneša amata pienākumu pildīšanu Rīgas apgabaltiesā"

08.06.2015. Tieslietu padomes lēmums Nr.54 „Par tiesneša amata pienākumu pildīšanu Rīgas apgabaltiesā”

25.05.2015. Par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

30.04.2015. Par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

30.04.2015. Par Civillietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

28.04.2015. Par Civillietu departamenta tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

09.02.2015. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par tiesneša N.Salenieka aizstāšanu

 

2014. gada lēmumi un rīkojumi

09.12. 2014. Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmums par M.Senkānes iecelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

20.11. 2014. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmums par A.Brantas un A.Poļakovas iecelšanu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu amatā

11.11. 2014. Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmums par I.Laukas iecelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

04.07.2014. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par A.Strupiša apstiprināšanu par Civillietu departamenta tiesnesi

25.04.2014. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par A.Brantas atjaunošanu Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amatā

08.04.2014. Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmums par A.Keiša iecelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

12.03.2014. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

 

2013. gada lēmumi un rīkojumi

27.12.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

27.12.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

09.12.2013. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par A.Čerņavskas iecelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

09.12.2013. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par Ļ.Kušnires iecelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

03.06.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

29.04.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

29.04.2013. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par V. Maksimova iecelšanu Senāta Civillietu departamenta senatora amatā

18.02.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

07.02.2013. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku


2012. gada lēmumi un rīkojumi

06.06.2012. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par P. Opincāna iecelšanu Senāta Krimināllietu departamenta senatora amatā

02.05.2012. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par L.Slicas apstiprināšanu par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori

14.03.2012. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

 

2011. gada lēmumi un rīkojumi

31.05.2011. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Senāta Administratīvo lietu departamneta senatora pienākumu pildīšanu uz senatora vakances laiku

31.05.2011. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

18.05.2011. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par V. Cīrules iecelšanu Civillietu departamenta senatores amat

28.03.2011. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par D.Jansones apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

01.02.2011. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

19.01.2011. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par I. Radzevičas iecelšanu Krimināllietu departamenta senatores amatā

03.01.2011. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Krimināllietu tiesu palāta tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

 

2010. gada lēmumi un rīkojumi

27.12.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par V. Maksimova apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

27.12.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par I. Ozolas apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

17.12.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par V. Kakstes apstiprināšanu par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori

17.12.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par D. Treijas apstiprināšanu par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi

16.12.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Ļ. Kušnires apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

25.11.2010. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par Normunda Salenieka iecelšanu Sanāta Civillietu departamenta senatora amatā

19.10.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu pildīšanu uz laiku

18.08.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu pildīšanu uz laiku

15.03.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par I.Bistera apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

26.02.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Krimināllietu tiesu palāta tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku

25.02.2010. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par Andas Briedes iecelšanu Sanāta Civillietu departamenta senatores amatā

18.01.2010. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanu uz tiesneša vakances laiku


2009. gada lēmumi un rīkojumi

03.07.2009 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par A.Nusbergas iecelšanu Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatores amatā


2008. gada lēmumi un rīkojumi

28.11.2008 Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par A.Dundura apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amatā

20.10.2008 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par A. Vītolas iecelšanu Civillietu departamenta senatores amatā

18.09.2008. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par J. Tiltiņa apstiprināšanu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amatā

18.08.2008 Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu pildīšanu uz laiku

30.06.2008. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par A. Guļāna iecelšanu Administratīvo lietu departamenta senatora amatā

25.06.2008. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par M. Senkānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

05.06.2008. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par A. Laviņa iecelšanu Senāta Civillietu departamenta senatora amatā

22.05.2008. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums par I. Gardas iecelšanu Senāta Civillietu departamenta senatores amatā

24.04.2008. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums par A. Laviņa apstiprināšanu Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amatā

 

  • Līdz 2008. gada 3. aprīļa grozījumiem likumā „Par tiesu varu” iēmumu par tiesneša apstiprināšanu konkrētā departamentā vai tiesu palātā pieņēma Augstākās tiesas plēnums. Plēnuma 2004.-2008. gada lēmumus skatīt šeit.