• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Departamentu sastāvs

Civillietu departamenta senatori

 

Normunds SALENIEKS, departamenta priekšsēdētājs

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2010. gada, departamenta priekšsēdētājs kopš 2020.gada 

Dr.iur. Kaspars BALODIS

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2020.gada

Dzintra BALTA

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpidītāja 2019. - 2020.gadā, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2020.gada

Intars BISTERS 

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2010.gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2016.gada

Anda BRIEDE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2010. gada

Anita ČERŅAVSKA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2006. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Ināra GARDA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2008. gada

Aivars KEIŠS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2007. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2014. gada

Ļubova KUŠNIRE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2010. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Inta LAUKA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2007.gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Valerijs MAKSIMOVS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2010. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2013.gada

Dr.iur. Zane PĒTERSONE 

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2011. - 2016.gadā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese kopš 2016.gada

Marika SENKĀNE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2008. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2015. gada

Kristīne ZĪLE 

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese kopš 2021. gada

 

Krimināllietu departamenta senatori

 

Anita POĻAKOVA, departamenta priekšsēdētāja

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2007. gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2015. gada, departamenta priekšsēdētāja kopš 2020.gada

Ivars BIČKOVIČS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1992. gada, 2008. - 2020.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2020. gada

Aija BRANTA

Augstākās tiesas tiesnese 1992.-2004.gadā un no 2014.gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2015.gada

Artūrs FREIBERGS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1992. gada, Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2004. gada

Dr.iur. Sandra KAIJA

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2020.gada

Inguna RADZEVIČA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2011. gada

Aivars UMINSKIS

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2019. gada

Inese Laura ZEMĪTE

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2020.gada

 

Administratīvo lietu departamenta senatori 

 

Veronika KRŪMIŅA, departamenta priekšsēdētāja

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2005. gada, departamenta priekšsēdētāja kopš 2007.gada

Dzintra AMERIKA 

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2015.gadā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2016.gada

Dr.iur. Jautrīte BRIEDE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2004. gada 

Andris GUĻĀNS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1994. gada, 1994. - 2008.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis kopš 2008. gada

Vēsma KAKSTE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2010. gada

Anita KOVAĻEVSKA

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2017. - 2018.gadā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2018.gada

Diāna MAKAROVA

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2020.gadā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2021.gada

Lauma PAEGĻKALNA

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša p.i. kopš 2021.gada

Valters POĶIS

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša p.i. kopš 2021.gada

Līvija SLICA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2012. gada

Rudīte VĪDUŠA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2008. gada

Ieva VIŠĶERE

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2017. - 2020.gadā, Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2020.gada