• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Kontakti

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas numurs: 90000068892
Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0
Valsts kase, SWIFT: TRELLV22

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511
(Ieeja no Elizabetes ielas)
Skatīt kartē Waze

Tālrunis: 67020350
Oficiālais e-pasts: at@at.gov.lv


 

Informācija par Augstākajā tiesā iesniegtajiem dokumentiem: tālrunis 67020312

Informācija par tiesu lietām dalībniekiem:

 • Civillietu departamentā - tālrunis 67020364
 • Krimināllietu departamentā - tālrunis 67020361
 • Administratīvo lietu departamentā - tālrunis 67020339

Kontaktpersonas medijiem:

Komunikācijas nodaļas tālruņi 67020396, 28652211

 

Seko mums

Karte

Augstākās tiesas struktūrvienību kontaktinformācija

 • Vadība
   • Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars STRUPIŠS
   • Priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE 67020350, santa.vigante@at.gov.lv
   • Priekšsēdētāja palīdze Dārta EGLĪTE 67020340, darta.eglite@at.gov.lv
   • Priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita HARBACEVIČA 67020379, solvita.harbacevica@at.gov.lv
 • Administrācija
   • Vadītāja Sandra LAPIŅA 67020395, sandra.lapina@at.gov.lv
   • Juriskonsulte Ilze LEJA 67020388, ilze.leja@at.gov.lv
   • Projektu vadītāja Zane MIČULE 67020388, zane.micule@at.gov.lv
  • Personāla nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Gunita AUZIŅA 67020394, gunita.auzina@at.gov.lv
   • Personāla atlases un attīstības konsultante Aiga MEĻŅIKOVA 67020346, aiga.melnikova@at.gov.lv
  • Finanšu un saimniecības nodaļa
   • Nodaļas vadītājs Uldis ČUMA-ZVIRBULIS 67020307, uldis.zvirbulis@at.gov.lv
   • Galvenā grāmatvede Elvīra GRIGORJEVA 67020306, elvira.grigorjeva@at.gov.lv
  • Komunikācijas nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Rasma ZVEJNIECE 67020396, 28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv
   • Preses sekretāre Baiba KATAJA 67020396, baiba.kataja@at.gov.lv
   • Starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta JAUDZEMA 67020396, iveta.jaudzema@at.gov.lv
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa
   • Nodaļas vadītājs Pāvels VEĻECKIS 67020305, pavels.veleckis@at.gov.lv
  • Kanceleja
   • Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE 67020370, elina.majore@at.gov.lv
   • Vietniece dokumentu aprites jautājumos Eva BIČELE 67020312, eva.bicele@at.gov.lv
   • Vietniece tiesu lietu jautājumos Anda EGLĪTE 67020314, anda.eglite@at.gov.lv
   • Civillietu departamenta sekretāri 667020364
   • Krimināllietu departamenta sekretāri 67020361
   • Administratīvo lietu departamenta sekretāri 67020339
   • Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME 67020312, anda.straume@at.gov.lv
   • Arhivāre Inita MILLERE 67020309, inita.millere@at.gov.lv
 • Judikatūras un zinātniski analitiskā nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Anita ZIKMANE 67020315, anita.zikmane@at.gov.lv
 • Tieslietu padomes sekretariāts
   • Sekretariāta vadītāja Alla SPALE 67020365, alla.spale@at.gov.lv
   • Padomniece Dace ŠULMANE 67020352, dace.sulmane@at.gov.lv
   • Konsultante Irina ČAŠA 67020343, irina.casa@at.gov.lv
   • Konsultante Linda KALNIŅA 67020343, linda.kalniņa@at.gov.lv
   • Pdomniece komunikācijas jautājumos Lana MAULIŅA 67020711, lana.maulina@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards VEINBERGS 67020711, rihards.veinbergs@at.gov.lv
 • Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa
   • Nodaļas vadītāja Sarmīte PUĶE 67020389, sarmite.puke@at.gov.lv
 • Senāts
  • Civillietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētājs Normunds SALENIEKS
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Evija VEIDE 67020387, evija.veide@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Reinis ODIŅŠ 67020713, reinis.odins@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Maksims MIŅEJEVS 67020386, maksims.minejevs@at.gov.lv
  • Krimināllietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētāja Anita POĻAKOVA
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Nora ZVEJNIECE 67020345, nora.zvejniece@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Oskars KULMANIS 67020349, oskars.kulmanis@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Aleksandra AZEVA 67020326, aleksandra.azeva@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Ivars ČIVČIŽS 67020348, ivars.civcizs@at.gov.lv
  • Administratīvo lietu departaments
   • Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA
   • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Lelde Diāna ČERNOVSKA 67020344, leldediana.cernovska@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Kristīne ZEMĪTE 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Inga BĒRTAITE-PUDĀNE inga.bertaite-pudane@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Santa OZOLA 67020719, santa.ozola@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskā padomniece Ilvija PŪCE 67020308, ilvija.puce@at.gov.lv
   • Zinātniski analītiskais padomnieks Jānis GEKS 67020707, janis.geks@at.gov.lv