• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesvedības efektivitāte: kasācijas instances nolēmuma loma un tā sagatavošana

 

Konferences laiks un vieta

2021.gada 3.decembris, Zoom platforma

Dalībnieki

Senatori, Francijas, Igaunijas, Lietuvas Augstāko tiesu pārstāvji, Satversmes tiesas pārstāvji, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneši

Konferences darba kārtība

10.00–10.15 Uzrunas: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Francijas Kasācijas tiesas pirmā priekšsēdētāja Chantal Arens

10.15–11.00 Francijas Kasācijas tiesas goda tiesnesis Patrick Matet: Nolēmumu struktūras un sastādīšanas jaunais regulējums, tā piemērošana praksē

11.00–11.15 Elīna Grigore-Bāra: Argumentācijas tehnika kasācijas instances nolēmumos

11.15–11.30 Pārtraukums

11.30–11.45 Igaunijas Augstākās tiesas tiesnese Kai Kullerkupp: Spriedumu rakstīšanas un argumentācijas metode Igaunijas Augstākajā tiesā

11.45–12.00 Lietuvas Augstākās tiesas tiesnese Rima Ažubalytė: Argumentācijas loma kasācijas instances nolēmumos Lietuvā

12.00–12.15 Senators Normunds Salenieks: Argumentācijas nozīme kasācijas publiski-tiesiskās funkcijas īstenošanā

12.15–12.30 Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Küllike Jürimäe: EST kā kasācijas instances argumentācijas tehnika

12.30–13.00 Diskusija: par kasācijas instances nolēmuma adresātu, argumentācijas tehnikas teorijas izmantošanu tiesas nolēmumu uztveramībai, kasācijas instances nolēmumu kā instrumentu tiesu prakses vienotības un attīstības nodrošināšanai

Eiropas Cilvēktiesību Tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits: Kasācijas instances nolēmuma argumentācija Eiropas Cilvēktiesību tiesas skatījumā

Senatore Anita Poļakova: Īpatnības argumentācijas tehnikas izmantošanā, izskatot lietu kasācijas instancē kriminālprocesā

Lietuvas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis Rītis Krasausks: Abstraktā regulatīvo aktu pārbaude Lietuvas Augstākajā administratīvajā tiesā

Francijas Kasācijas tiesas goda tiesnesis Patrick Matet

13.00–13.05 Noslēgums: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs

Konferences priekšlasījumi

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs

Francijas Kasācijas tiesas pirmā priekšsēdētāja Chantal Arens

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs senators Normunds Salenieks

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja senatore Anita Poļakova

Vairāk par konferenci

Starptautiskā konferencē spriež par argumentācijas tehniku kasācijas instances nolēmumā, www.at.gov.lv, 03.12.2021.

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.24