• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē

Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību sistēmā

Konferences norises laiks

2006.gada 8. - 9.jūnijs

Konferences rīkotāji

Latvijas Republikas Augstākā tiesa un Amerikas Tiesu advokātu padome

Konferences dalībnieki

15 augsta līmeņa ASV tiesneši un advokāti

Latvijas rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētāji, Satversmes tiesas tiesneši, Augstākās tiesas senatori un tiesneši

Latvijas vadošo advokātu biroju advokāti, advokātu vecākie no Latvijas rajoniem, individuāli praktizējoši advokāti

Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnese Ingrīda Labucka

Konferences programma

Tiesnešu un advokātu profesionālā darbība un savstarpējās attiecības ne reizi vien Latvijā raisījušas pārdomas un pat kaislības. Lai diskusijās rastu risinājumu, kā uzlabot tiesu varai piederošo amatpersonu profesionālo ētiku, uzvedību un sadarbību, un meklētu jaunus veidus tiesnešu un advokātu disciplinārās atbildības stiprināšanai, Augstākā tiesa un Amerikas Tiesu advokātu padome rīkoja šo konferenci. Konferences otrajā dienā Senāta sēžu zālē bija iespēja vērot tiesas procesu, kuru vadīja ASV tiesnesis Vendels Mortimers un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, un iepazīties ar ASV tiesvedības principiem un zvērināto žūrijas darbu.

Konferences materiāli

Tiesas procesa apraksts

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna uzruna

Preses relīze par pasākumu